วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ FluquaDri 0.25 ml (อายุน้อยกว่า 3 ปี)

ปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ ดังนี้ (A)/H1N1, (A)/H3N2, (B)/Colorado(Victoria), (B)/Phuket (Yamagata) หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,100 บาท ราคาปกติ 1,728 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด