วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ FluquaDri 0.5 ml (เด็กอายุมากกว่า3ปี)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (FluquaDri 0.5 ml) 1,100 บาท(รวมค่าแพทย์/ค่าบริการ) เด็กอายุมากกว่า3ปี หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,100 บาท ราคาปกติ 1,725 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด