โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with U/S)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with U/S) ราคา3,200.- หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,200 บาท ราคาปกติ 5,750 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด