ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (อาหารและอากาศ) Skin test 15 ขึ้นไป

ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (อาหารและอากาศ) Skin test 15 ขึ้นไป 2,900.- หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2,900 บาท ราคาปกติ 4,674 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด