แพคเกจผ่าตัด สลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม

แพคเกจผ่าตัด สลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม *หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562,ราคาเฉพาะคนไทย

38,000 บาท ราคาปกติ 73,194 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด

 

เห็น...ความรักที่มอบให้ ...ชัดเจนยิ่งขึ้น

แพคเกจผ่าตัด สลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม

(Phacoemulsification with IOL)

โปรโมชั่นราคาพิเศษ

ราคา 37,000 บาท/ข้าง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์จักษุเฉพาะทาง (Advanced Ophthalmology Center)

ชั้น 3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  โทรศัพท์ 02 836 9999 ต่อ 3621, 3622