แพคเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

แพคเกจผ่าตัดต้อเนื้อ *หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562,ราคาเฉพาะคนไทย

18,000 บาท ราคาปกติ 29,836 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด

เห็น...ความรักที่มอบให้ ...ชัดเจนยิ่งขึ้น

แพคเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

(Pterygium)

ราคา18,000/ข้าง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์จักษุเฉพาะทาง (Advanced Ophthalmology Center)

ชั้น 3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  โทรศัพท์ 02 836 9999 ต่อ 3621, 3622