โปรแกรม Chelation Therapy Program (Sodium Ascorbate 2.5 g)(250 ml) 10 ครั้ง

โปรแกรม Chelation Therapy Program (Sodium Ascorbate 2.5 g)(250 ml) 10 ครั้ง 32,000.- หมดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

32,000 บาท ราคาปกติ 56,500 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด