โปรแกรม Chelation Therapy Program (Sodium Ascorbate 2.5 g)(250 ml) 15 ครั้ง

โปรแกรม Chelation Therapy Program (Sodium Ascorbate 2.5 g)(250 ml) 15 ครั้ง 45,000.- หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562

45,000 บาท ราคาปกติ 85,000 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด