โปรแกรม Chelation Therapy Program (Sodium Ascorbate 2.5 g)(250 ml) 30 ครั้ง

โปรแกรม Chelation Therapy Program (Sodium Ascorbate 2.5 g)(250 ml) 30 ครั้ง 84,000.- หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562

84,000 บาท ราคาปกติ 170,000 บาท
เหลืออีก 130 วัน

รายละเอียด