ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ

แพ็คเกจทั้งหมด

Colon Hydrotherapy 1 ครั้ง

4,000 บาท ราคาปกติ 6,571 บาท

Colon Hydrotherapy 10 ครั้ง

30,000 บาท ราคาปกติ 65,710 บาท