ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์สุขภาพดีและเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพ็คเกจทั้งหมด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (female)

18,500 บาท ราคาปกติ 32,801 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (male)

14,500 บาท ราคาปกติ 25,617 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Diamond (female)

15,500 บาท ราคาปกติ 27,603 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Diamond (male)

11,500 บาท ราคาปกติ 20,519 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (female)

8,900 บาท ราคาปกติ 18,930 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (male)

7,500 บาท ราคาปกติ 15,921 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold

5,900 บาท ราคาปกติ 9,899 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver

2,900 บาท ราคาปกติ 5,990 บาท