ตรวจสุขภาพยามบ่าย โดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ (โปรแกรม1)

เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ และค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อการป้องกัน การเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ

2,200 บาท ราคาปกติ 6,285 บาท
เหลืออีก 34 วัน

รายละเอียด

Program CHECK-UP Afternoon
ตรวจสุขภาพยามบ่าย โดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ

ประโยชน์
เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ  และค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อการป้องกัน การเกิดโรค  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน  การตรวจสุขภาพหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ

กลุ่มเสี่ยง
- ความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน,ไต,  ตับ,หัวใจและหลอดเลือด
- ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่ระยะต้น  เพื่อป้องกันการเสียชีวิต  เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้  มะเร็งเต้านม มะเร็งนรีเวชความเสี่ยงของการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี และซี 

Program 1
ราคาปกติ 6,285 บาท
ราคาโปรโมชั่น 2,200 บาท

*ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
คูปองอาหารว่าง และสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 ชุด

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ
คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป
1.เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่าน กรุณามาถึงก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
2.กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
3.คุณสุภาพสตรีที่ตรวจปัสสาวะ  และการตรวจภายใน ควรมาตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

*แพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมารับบริการ (All packages are for Thai citizen only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์สุขภาพดีเฉพาะทาง (Wellness Center)
ชั้น 4 รพ.เวิลด์เมดิคอล
โทร. 02 836 9999  ต่อ  4921-3