โปรแกรมธาราบำบัด 30 นาทีรวมพบแพทย์

Aquatic Therapy เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวกลางหรือสื่อในการรักษา เพราะคุณสมบัติของน้ำ เป็นทั้งแรงต้านและแรงพยุง รูปแบบการฝึกออกกำลังกายในน้ำ หรือการใช้คุณสมบัติของน้ำในลักษณะรูปแบบต่างกันมารักษาปัญหาของผู้ป่วย กระแสน้ำอุ่นจะช่วยลดอาการปวดและอาการข้อติด และกระตุ้นระบบไหลเวียนของร่างกาย ทั้งนี้ ขณะออกกำลังกายไม่มีแรงกระแทกต่อข้อต่างๆ แรงต้านของน้ำทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และกระแสน้ำยังช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วย

999 บาท ราคาปกติ 1,325 บาท
เหลืออีก 313 วัน

รายละเอียด

Aquatic Therapy เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวกลางหรือสื่อในการรักษา เพราะคุณสมบัติของน้ำ เป็นทั้งแรงต้านและแรงพยุง รูปแบบการฝึกออกกำลังกายในน้ำ หรือการใช้คุณสมบัติของน้ำในลักษณะรูปแบบต่างกันมารักษาปัญหาของผู้ป่วย กระแสน้ำอุ่นจะช่วยลดอาการปวดและอาการข้อติด และกระตุ้นระบบไหลเวียนของร่างกาย ทั้งนี้ ขณะออกกำลังกายไม่มีแรงกระแทกต่อข้อต่างๆ แรงต้านของน้ำทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และกระแสน้ำยังช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วย

ประโยชน์

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป เช่น ผู้สูงอายุ คุณแม่ตั้งครรภ์

2. เพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูหลังบาดเจ็บทางระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ หรือระบบประสาท เช่น หลังผ่าตัดเอ็นข้อเข่า หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่างๆ

กลุ่มเสี่ยง

1.ผู้ที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด

2.ผู้ที่มีไข้ หวัด ไอ ตาแดง

3.ผู้ที่มีอาการทางอายุรกรรมที่ยังควบคุมไม่ได้

4. ผู้ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้

5.ผู้ที่มีแผลเปิด

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ

1.นัดหมายก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

2.หลีกเลี่ยงการรับประทานภายใน 1 ชั่วโมงก่อนออกกำลังกาย

3.เตรียมชุดว่ายน้ำมาเองกรณ๊เด็กเล็กที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ต้องสวมผ้าอ้อมสำหรับว่ายน้ำ  


*แพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมารับบริการ

ปรึกษาแพทย์และนักกายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ชั้น 3 รพ.เวิลด์เมดิคอล

โทร. 02-836-9999 ต่อ 5370, 6370