แพ็คเกจสำหรับผู้หญิง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (female)

18,500 บาท ราคาปกติ 32,801 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Diamond (female)

15,500 บาท ราคาปกติ 27,603 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (female)

8,900 บาท ราคาปกติ 18,930 บาท

Hyperbaric Oxygen Therapy (ความงาม) 45 mins 1 ครั้ง

2,900 บาท ราคาปกติ 2,900 บาท