แพ็คเกจสำหรับผู้ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive (male)

14,500 บาท ราคาปกติ 25,617 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Diamond (male)

11,500 บาท ราคาปกติ 20,519 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (male)

7,500 บาท ราคาปกติ 15,921 บาท