ศูนย์การแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจทั้งหมด

Smile Check-Up Gold C-Up (Female 5,999 บาท)

5,999 บาท ราคาปกติ 17,100 บาท

Smile Check-Up Gold C-Up (Male 4,999 บาท)

4,999 บาท ราคาปกติ 14,000 บาท

Smile Check-Up Silver C-Up (Male/Female1,999 บาท)

1,999 บาท ราคาปกติ 5,880 บาท